Ciljevi

 1. Zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u kulturi, filmskoj i video djelatnosti, multimediji, art – umjetnosti i tehničkoj kulturi te prava čovjeka na razvitak osobnosti radi učinkovitog ostvarivanja potreba i interesa u neprofesijskom medijskom, a napose filmskom i video stvaralaštvu i tehničkoj kulturi.
 2. Razvoj i promicanje audiovizualne djelatnosti u gradu Dubrovniku i Republici Hrvatskoj, napose razvoja, poticanja i promicanja filmskog i videostvaralaštva djece, mladih i građana.
 3. Obuhvaćanje i poticanje što većeg broja građana, a posebno djece i mladeži medijskom, a napose filmskom i video podukom, odgojem i obrazovanjem i omogučivanjem stvaralačkog rada, izražavanja i potvrđivanja mladih, posebno u području filma i videa.
 4. Odgoj djece i mladeži usvajanjem etičkih vrijednosti, pravednosti, samopoštovanja, poštivanja drugih i učenja tolerancije i odgovornosti kroz edukaciju, bavljenje medijskim, napose filmskim i video stavaralaštvom i tehničkom kulturom.
 5. Obuhvaćanje što većeg broja djece i mladeži raznim oblicima izvaninstitucionalnog obrazovanja.
 6. Uključivanje što većeg broja djece i mladih, poglavito darovite djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja slobodnog vremena, razvijanja sposobnosti uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti te usmjeravanja ka izboru zanimanja.
 7. Razvitka i promidžbe neprofesionalnog medijskog, a napose filmskog i video stvaralaštva kao tehničke i umjetničke discipline, te filmske i video kulture.
 8. Razvijanje vlastitih djelatnosti te stručnog osposobljavanja i unaprjeđivanja rada djelatnika, voditelja i članova u području audiovizualne djelatnosti.
 9. Popularizacija i promicanje dostignuća i stvaralaštva u području medijske, a napose filmske i video kulture, a poglavito postignuća vlastitih članova i članova srodnih udruga u zemlji i inozemstvu.
 10. Razvoj, poticanje i promicanje kreativnog izražavanja na srodnim poljima dizajna, likovnosti i glazbe te promicanja i okupljanja neafirmiranih i afirmiranih filmskih, likovnih, književnih, glazbenih i ostalih srodnih stvaraoca.
 11. Proizvodnja nekomercijalnih stvaralačko-istraživačkih audiovizualnih djela.
 12. Organizacija projekata, edukacijskih predavanja, koncerata, festivala, radionica, izložbi i drugih manifestacija.
 13. Poticanje članova na sudjelovanje u humanitarnim, društvenim i svim ostalim akcijama po mjeri čovjeka i dostojnog života.