Polaznici će se upoznati s besplatnim alatima i savladati osnovna znanja za uspješnu obradu digitalnih fotografija.Svaka radionica će se odvijati u 8 virtualnih susreta, 2 puta tjedno. Koristiti će se platforma Google Meet i sudionici su zamoljeni da prethodno savladaju potrebna znanja kako se uspješno spojiti i komunicirati s voditeljem.
Svatko će dobiti poveznicu na e-mail i dovoljan je jedan klik da se polaznik spoji na radionicu, ali mora sam provjeriti rade li webcam i mikrofon.

Voditelj radionice je Nikola Duper.

Radionice će se održavati dva puta tjedno prema sljedećem rasporedu:

04. XII 19.00 – 20.00

08. XII 19.00 – 20.00

10. XII 19.00 – 20.00

15. XII 19.00 – 20.00

17. XII 19.00 – 20.00

22. XII 19.00 – 20.00

28. XII 19.00 – 20.00

30. XII 19.00 – 20.00

Ako želite sudjelovati možete se prijaviti preko poveznice Kontakt ili na telefon 098 9638861

Teorija 1/8

Teorija 2/8