Djelatnosti

U ostvarivanju svojih ciljeva udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 1. Organizira aktivnosti usmjerene općem prihvaćanju, održavanju i unapređivanju audiovizualne djelatnosti te razvijanju i širenju filmske i videokulture građana, a posebice djece i mladih i poticanje i promicanje njihovog neprofesijskog filmskog i video stvaralaštva.
 2. Organizira edukacijske radionice i predavanja kojima obuhvaća zainteresirane građane, napose djecu i mladež, edukativnim programima za stjecanje i proširivanje filmskog i video znanja i umjeća.
 3. Širi filmsku i videokulturu organiziranjem festivala, izložbi, susreta, revija i drugih oblika predstavljanja filmskih i video dostignuća, te sudjeluje na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih udruga i ustanova.
 4. Programski prikazuje audiovizualna djela u edukativne svrhe, sukladno posebnim propisima.
 5. Razvija međunarodnu suradnju, uspostavlja i održava odnose sa srodnim organizacijama u drugim zemljama.
 6. Izvodi izvanškolske i izvannastavne programe samostalno i u suradnji s obrazovnim institucijama.
 7. Prati razvitak audiovizualne tehnike i tehnologije u svijetu, uvodi korisne novine te članovima o tome pruža informacije.
 8. Izgrađuje i razvija vlastitu tehnološku bazu kupovinom ili izradom audiovizualne opreme čiji je vlasnik i korisnik.
 9. Izgrađuje i razvija informacijski sustav i nakladničku djelatnost časopisa, knjiga i srodnih publikacija s područja svoje djelatnosti.
 10. Osigurava kontinuitet stvaranja audiovizualnih postignuća, pripremu i provedbu nacionalnih i međunarodnih priredbi na kojima se prikazuju i vrednuju filmska i videoostvarenja.
 11. Skrbi se o unapređivanju stručnog rada voditelja i djelatnika.
 12. Surađuje sa školama, fakultetima, javnim ustanovama, gospodarskim i drugim organizacijama, državnim tjelima i tijelima lokalne samouprave.
 13. Surađuje s udrugama sličnih ciljeva i djelatnosti.
 14. Obavlja i druge zadaće koje su utvrđene ovim Statutom, drugim propisima i pravilima, a od interesa su za tehničku kulturu u Republici Hrvatskoj