Dom učenica Dubrovnik

Kreativno likovna sekcija
Nikolina Marlais
Monika Franušić
Nina Violić
Patricija Jeić
Elena Chiarini
Maris Vukas
Učiteljica / koordinator: Marina Bobić

Naziv rada: Ogledalce, ogledalce moje…