Polaznici će naučiti osnove digitalne tehnologije, upotrebu svjetla, kompoziciju i sve to kroz individualni pristup, komentirajući fotografije koje će polaznici tijekom radionice stvarati.Svaka radionica će se odvijati u 8 virtualnih susreta, 2 puta tjedno. Koristiti će se platforma Google Meet i sudionici su zamoljeni da prethodno savladaju potrebna znanja kako se uspješno spojiti i komunicirati s voditeljem.
Svatko će dobiti poveznicu na e-mail i dovoljan je jedan klik da se polaznik spoji na radionicu, ali mora sam provjeriti rade li webcam i mikrofon.

Voditelj radionice je Nikola Duper.

Radionice će se održavati dva puta tjedno prema sljedećem rasporedu:

03. XII 19.00 – 20.00

07. XII 19.00 – 20.00

09. XII 19.00 – 20.00

14. XII 19.00 – 20.00

16. XII 19.00 – 20.00

21. XII 19.00 – 20.00

23. XII 19.00 – 20.00

29. XII 19.00 – 20.00

Ako želite sudjelovati možete se prijaviti preko poveznice Kontakt ili na telefon 098 9638861

Prva radionica od osam predviđenih. Govori se o osnovnim znanjima potrebnim za fotografiju.

Druga radionica od osam predviđenih. Govori se o osnovnim znanjima potrebnim za fotografiju.