Osnovna škola Ivana Gundulića

1. c
Učiteljica: Ivana Curić
Koordinator programa: Katija Obradović

Naziv rada: Vukovarski vodotoranj

Učenička zadruga “Pitospora”
Voditeljica: Branka Bender
Učenice koje možete vidjeti u kratkom video zapisu su:
Ana Letunić
Ana Macan
Mara Majstorović
Iva Spajić
Lucija Sebastijan.
Sve su učenice 8.D razreda.