Osnovna škola Lapad

1. d
Učiteljica: Ivana Lučić
Koordinator programa: Tea Kompar Jerković

Naziv rada: I ja pomažem roditeljima

3. e
Učiteljica: Patricija Mage Vidak
Koordinator programa: Tea Kompar Jerković

Naziv rada: Vukovar u srcu

6.
Učiteljica: Lenka Violić
Koordinator programa: Tea Kompar Jerković

Naziv rada: Kako učenici osjećaju dubrovački govor?

8. d
Paula Kapović
Natali Simatović
Leon Lozić
Ema Selmani
Andrijana Moretić
Učiteljica: Miranda Rako Kuzmanić
Koordinator programa: Tea Kompar Jerković

Naziv rada: Sveti Vlaho Dubrovnik Vukovar

Kreativna grupa
Učiteljica: Zdenka Kunić
Koordinator programa: Tea Kompar Jerković

More i brodovi
Ana Ivušić (5.c)
Viktoria Mihočević (5.e)
Nicol Kordić (5.e)
Niko Šumić (7.f)
Nina Glumac (7.f)
Noa Kodžaga (7.f)
Učiteljica: Ivana Lučić
Koordinator programa: Tea Kompar Jerković

Naziv rada: Staro dubrovačko brodarstvo