Plaćanje članarine

Članarina se plaća za tekuću godinu.

Hrvatska poštanska banka

IBAN: HR5823900011101362144

Iznos: 10 €