Ljetna škola filma Šipan

„Izazov“ – radionica igranog filma za starije polaznike Ljetne škole filma Šipan 2021.

Voditelji: Jeronim Jerry Ban i Luka Smuk

Polaznici:
1. Petar Brajović 2. Bruno Tošović 3. Ema Liban 4. Đive Đurović 5. Klara Bašić 6. Leona Ivanović 7. Lara Marčinko 8. Đivo Dobud 9. Petra Bibica 10. Lana Barišić 11. Diana Barišić

Izjava/e autora:

“Šmission Impossible” – radionica igranog filma za mlađe polaznike Ljetne škole filma Šipan 2021.

Polaznici: 1. Pero Boroje 2. Andrea Đurović 3. Nika Bibica 4. Ante Urđević 5. Antun Cvjetković 6. Margita Labaš 7. Oskar Neubert 8. Ea Vetma 9. Iris Kapidžić 10. Marina Kukavičić 11. Sara Berdović 12. Filip Jurčević 13. Panthea Atabeyki

Voditelji radionice: Bojana Momirović & Nikola Kapidžić
Autorska glazba: Srđan Berdović
Produkcija: Miro Bronzić & Nils Neubert – Škola Filma Šipan http://sipan-film.com/

Izjava/e autora:

“Kutak za sretni trenutak” – Street Art Film – Ljetna škola filma Šipan 2021.

 

Polaznici: 1. Ivan Marković 2. Luka Marković 3. Maro Simunović 4. Lovro Simunović 5. Toma Marušić 6. Ela Muhoberac 7. Lara Zulić 8. Mara Koncul 9. Tesa Marčinko 10. Matej Matić

Voditelji: Iris Lobaš Kukavičić & Nils Neubert
Produkcija: Miro Bronzić & Nils Neubert Neubert & Müller Medienagentur https://www.nm-medienagentur.com – Škola Filma Šipan http://sipan-film.com

Izjava/e autora:

“Cipolove pustolovine” – radionica animiranog filma – Ljetna škola filma Šipan 2021.

 

Polaznici: 1. Dora Bašić 2. Marinela Urđević 3. Mihael Bogdan 4. Mario Surjan 5. Ana Labaš 6. Mark Bricelj 7. Matea Curić 8. Mara Cvjetković 9. Đive Kevo 10. Antonia Zelen

Voditeljica: Ksenija Sanković
Produkcija: Miro Bronzić & Nils Neubert – Škola Filma Šipan http://sipan-film.com

Izjava/e autora: