Alati i tehnike izrade kratkih dokumentarnih filmova za obiteljske i druge potrebe.

Svaka radionica će se odvijati u 8 virtualnih susreta, 2 puta tjedno. Koristiti će se platforma Google Meet i sudionici su zamoljeni da prethodno savladaju potrebna znanja kako se uspješno spojiti i komunicirati s voditeljem.
Svatko će dobiti poveznicu na e-mail i dovoljan je jedan klik da se polaznik spoji na radionicu, ali mora sam provjeriti rade li webcam i mikrofon.

Voditelj radionice je Nikola Duper.

Radionice će se održavati dva puta tjedno prema sljedećem rasporedu:

04. I 19.00 – 20.00

05. I 19.00 – 20.00

11. I 19.00 – 20.00

12. I 19.00 – 20.00

18. I 19.00 – 20.00

19. I 19.00 – 20.00

25. I 19.00 – 20.00

26. I 19.00 – 20.00

Ako želite sudjelovati možete se prijaviti preko poveznice Kontakt ili na telefon 098 9638861

Oprema i tehnologija snimanja

Tehnika snimanja